Flexibel företagslån till SME-företag

Vi betjänar företag som behöver flexibel finansiering, men som uteblir från bankfinansiering eller är i behov av bryggfinansiering innan banken kommer i frågan. Vi finansierar exempelvis räkningfordringar, beställningar eller projekt. Vår prissättning beror på uppskattad risk och företagets depositioner.

Vi betraktar företagarnas individuella behov och i vår verksamhet koncentrerar oss i klarhet, flexibilitet och snabb beslutfattning. Våra finansieringsmängder typiskt varierar från 100 000 euro till en million euro. Även större finansieringsbehov är möjliga genom oss.

Kerro lisää rahoitustarpeesta täyttämällä alla oleva lomake, niin otamme yhteyttä!

Lånetid

Luovuttaessasi FF Yritysrahoitukselle henkilötietojasi tallennamme ja käsittelemme niitä asianmukaisesti voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Lisätietoja löytyy kohdasta: Käyttöehdot ja tietosuoja

FF Yritysrahoitus

Vi är ett finländskt placeringsbolag som finansierar de finländska små- och medelstora företagens tillväxt. Våra ägare är Front Capital Ab och även deras delägare samt en grupp erfarna kapitalinvesterare. Vi finansierar vår tillväxt med skuldebrevsemissioner riktade till erfarna och proffsiga placerare tillsammans med Front Capital.

Yritys