FF Yritysrahoitus Ab erbjuder låner till driftsmedels- och investeringsbehov samt finansiering till projekt, beställningar och räkningfordringar

  • Finländskt, 2016 grundat finansbolag, kontoret i Helsingfors
  • Kunderna är små- och medelstora företag från olika brancher
  • Finansieringar typiskt 100 000 – 1 000 000 euro
  • Ägarna Front Group och även deras delägare samt en grupp erfarna kapitalinvesterare
  • Målet för FF Yritysrahoitus är att vara den mest värdesatta oberoende företagsfinansieraren i Finland
  • Revisor KPMG

Henkilöstö

Esko Huhta

Finansdirektör
Esittely
Tidigare har Esko jobbat i OP Grupp och i specialfinanciär Finnvera med kreditriskvärdering och företagsfinansiering. Han har jobbat inom financiell industri från 2005.

Jari Suutari

Finanschef
Esittely
Jari has previous work experience in LähiTapiola Group, Vauraus Suomi Oyj and Estateguru Finland Oy with credit risk evaluation and corporate financing. He has been working in corporate finance since 2006.

Advisory Board

Hannu Kananen

Styrelseordförande, partner

Pekka Rikala

Styrelsemedlem, Verkställande direktör Front Capital Ab, partner

Kaarle Harju

Styrelsemedlem, Kundkapitalförvaltare, anknytet ombud Front Capital Ab, partner