Tarjoamme korkorahoitusta suomalaisten pienten- ja keskisuurten yritysten kasvuun. Monen kasvavan ja kannattavankin yrityksen kasvua hidastaa kassan riittävyys. Päämiesten maksuehdot saattavat olla yrityksen kannalta haastavat, pankin factoring-sopimuksissa saattaa olla puutteita tai projektien pitkittyminen saattaa aiheuttaa kassaongelmia.

Yritys voi myös hakea rahoitusta vaikkapa toimintansa muutoksen tai kasvun vauhdittamiseen vaihtoehtona perinteisen rahoituslaitoksen tarjoukselle. FF Yritysrahoitus yhdistää sijoittajat ja yritykset, jotka tarvitsevat rahoitusta, mutta jäävät syystä tai toisesta perinteisen rahoituksen ulkopuolelle tai joiden tarpeisiin perinteisten rahoituslaitosten notkeus ei riitä.

FF Yritysrahoitus voi perustua yritysten laskusaatavien rahoitukseen tai suoraan yritysrahoitukseen. Rahoituksemme hinnoitteluun vaikuttaa arvioitu riski sekä mahdolliset vakuudet sekä kovenantit.

Otamme yksilöllisesti kantaa yrittäjien tarpeisiin ja panostamme toiminnassamme selkeyteen ja nopeuteen.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä Tiimiin.

Referenssit

Suomalainen energia-alan yrityksille tehokkuusratkaisuja tarjoavan teknologia-yhtiön toimitusjohtaja:

”Toimitamme tuotteitamme asiakkaillemme ympäri maailmaa erilaisin maksujärjestelyin, tyypillisesti yksittäiset tilaukset ovat yli 100.000 euron luokkaa. Asiakkaan tilauksesta laskun maksuun voi tuotantoketjuineen ja toimituksineen mennä useampi kuukausi. Maksuehtomme toimituksesta ovat 1-2 kuukauden välillä. Käyttöpääoman taso on ollut selkeä pullonkaula tuotannossamme, ja pankkien ulkomaankaupan rahoitusrajoituksista johtuen aloitimme yhteistyön pankkisektorin ulkopuolisen rahoittajan kanssa. FF Yritysrahoituksen kanssa on tehty rahoitusyhteistyötä vuoden 2017 alkupuolelta lähtien, ja olemme erittäin tyytyväisiä yhteistyön sujuvuuteen ja vaikutukseen yhtiömme liiketoimintaan. Ratkaisun löytäminen käyttöpääoman aiheuttamiin pullonkauloihin on parantanut toimitusvarmuuttamme ja asiakastyytyväisyyttämme, ja se on ollut osaltaan vaikuttamassa myös liikevaihdon kasvuumme.”

Suomalaisen, vientiä ja tuontia harjoittavan markkinointialan yhtiön toimitusjohtaja:

”Kansainvälisen organisaatiomme tuotanto on pitkälti ulkomailla, jossa valmistamme pääosan asiakkaillemme myytävistä tuotteista. Asiakastilausten tuotannon rahoitus ennen kuin asiakasta laskutetaan ja lasku voidaan siirtää esimerkiksi pankkien factoring-rahoituksen piiriin, on ollut yhtiölle haastavaa. Ratkaisuksi välivaiheen rahoitukseen yhtiö solmi FF Yritysrahoituksen kanssa joustavan limiittisopimuksen, jossa asiakastilauksia vastaan voidaan käyttää Frontin tarjoamaa siltarahoitusta. Rahoitusyhteistyösopimus FF Yritysrahoituksen kanssa on mahdollistanut osaltaan liiketoiminnan volyymien kasvattamista.”

Suomalaisen rahoitusyhtiön toimitusjohtaja:

”Olemme Fintech-toimija ja ydinosaamistamme on rakentaa asiakkaillemme joustava, nopea ja luotettava kanava rahoituksen hankintaan sekä asiansa osaava asiakaspalvelu. Rahoitusyhteistyö FF Yritysrahoituksen kanssa antaa meille mahdollisuuden keskittyä ydinosaamiseemme, eli asiakkaan kohtaamiseen. Frontin kanssa solmittu joustava rahoituspuitesopimus luo turvaa liiketoiminnan pitkäjänteiseen kehittämiseen.”

Esko Huhta

Rahoitusjohtaja

"Tavoitteenamme on tukea suomalaisten yritysten kasvua tarjoamalla kuhunkin tarpeeseen räätälöityjä rahoitusratkaisuja. Usein täydennämme perinteisten rahoituslaitosten rahoitusta silloin, kun yrityksen kasvu on nopeatempoista ja yrityksen kassan riittävyys on haasteena. Tiedämme yrittäjien arvostavan joustavia ratkaisuja ja tehokkuutta päätöksenteossa. Tiimiämme yhdistää rahoitusalan monipuolisen kokemuksen lisäksi aito kiinnostus yrityksiä ja yrittämistä kohtaan."