Flexibel företagslån till SME-företag

Vi betjänar företag som behöver flexibel finansiering, men som uteblir från bankfinansiering eller är i behov av bryggfinansiering innan banken kommer i frågan. Vi finansierar exempelvis räkningfordringar, beställningar eller projekt. Vår prissättning beror på uppskattad risk och företagets depositioner.

Vi betraktar företagarnas individuella behov och i vår verksamhet koncentrerar oss i klarhet, flexibilitet och snabb beslutfattning. Våra finansieringsmängder typiskt varierar från 100 000 euro till en million euro. Även större finansieringsbehov är möjliga genom oss.

Lataa esite

Berätta mera om ert finansieringsbehov genom att fylla i blanketten nedan och vi kontaktar dig!

Lånetid

Då du överlåter dina personliga information fill Front Finance, vi sparar och hanterar informationen enligt den giltiga dataskyddslagstiftningen. För mer information: Villkor för användning och annan info

FF Yritysrahoitus

Vi är ett finländskt placeringsbolag som finansierar de finländska små- och medelstora företagens tillväxt. Våra ägare är Front Capital Ab och även deras delägare samt en grupp erfarna kapitalinvesterare. Vi finansierar vår tillväxt med skuldebrevsemissioner riktade till erfarna och proffsiga placerare tillsammans med Front Capital.

Om oss